Nepravidelná slovesa

Po kliknutí na tlačítko Vám bude náhodně vybráno některé sloveso.
Snažte se říci všechny správné tvary tohoto slovesa (přítomný, budoucí čas, imperfektum a rozkazovací způsob, minulý čas dokonavý). U těch sloves, kde není některý z předchozích časů uveden, se tento tvoří pravidelně (viz mluvnice). Nejste-li si zcela jisti (či si chcete své znalosti jenom ověřit), klikněte na tlačítko ZKONTROLUJ.
Rozsah sloves je dán učebnicí španělštiny (Espaňol para los debutantes) používané na MZLU v Brně.

    


Španělština    Předměty    Hlavní stránka