Právo

Test on-line

Na následujících 6 stránkách Vás čeká celkem 142 otázek z oblasti Teorie práva a ústavního práva, Správního práva, Trestního práva, Pozemkového práva, Občanského a Pracovního práva.

Jde o ty samé otázky, které byly na zkouškových testech v roce 2000, než je chytily nějakému šikulovi. Pro rok 2001 se snad počítá s opětovným ústním zkoušením, takže tento test (a případné další otázky z práva na těchto stránkách) berte jako takovou průpravu (či opakování).

Všechny odpovědi, s nimiž jsem při vyhodnocení počítal jako s odpovědmi správnými, přesně odpovídají těm, které byly v daném roce hodnoceny jako správné, takže jestli se vám u některé otázky nebude něco zdát (přinejmenším u jedné by mělo), připomínky adresujte na ústav Práva.

K samotnému testu: Odpovědi zaznamenávejte do pravé části této stránky, správná je většinou 1, u některých i více odpovědí. Na poslední stránce vás čeká vyhodnocení.
Mnoho štěstí při řešení testu Vám přeje autor stránek!

ZAČÍT TEST

© 2000-2002 Jan Jakus
Pozn. Funkčnost vyhodnovacího skriptu zaručena v IE 4.0, NN 4.0 (Windows), NN 4.5 (Unix) a vyšších při povoleném JavaScriptu.
Možné stáhnout také v off-line verzi. Pouze rozbalte a dělejte v klidu doma (viz Download).


Jít na hlavní stránku