Škola, informace o předmětech

Připravil jsem si pro Vás různé písemky a testy a práce, které by se mohly hodit dle mého názoru všem oborům na PEFce. Neměl bych zapomenout ani na rubriku Download, kde jsou k dispozici ke stáhnutí soubory, jež mohou pomoci při studiu či alespoň ušetřit nějakou tu minutu. V závorce jsou uvedeny školní roky, z nichž jsou dané informace, resp. písemky.

 1. Úvod do teorie informace + Algoritmizace(TZI) (1998/1999)  
 2. Marketing (1999/2000) informace o doporučené literatuře, projektech Maloobchod a Fiktivní firmy, podmínky zápočtu a zkoušky, otázky z testu
 3. Finanční trhy (1999/2000) zadání a výsledky 5 písemných prací
 4. Španělština testování nepravidelných sloves (nejnověji doplněné i o minulý čas dokonavý), všechna slovíčka ze skript (1.-15. lekce), testování slovíček přes web (možnost výběru z barev, opakování neúspěšných ad.), jejich výpis a hledání (jak lokální tak i na ATLASu.CZ), vlastní jména
 6. Operační systémy (1999/2000) okruhy témat přednášek, doporučená literatura, informace o zápočtu, zkoušce (otázky), bodování
 7. Právo (1999/2000) testové otázky, on-line test (možno stáhnout jeho off-line verzi)
 8. Statistika (1999/2000) různé verze zkouškových písemek, vypracované protokoly
 9. Podniková ekonomika (1999/2000,2000/2001) verze zkouškové písemky z 1. 6. 2000, 26. 6. 2000, 4. 7. 2000, 1. 8. 2000 , říjen 2000, 17. 5. 2001 , 4. 6. 2001
10. Počítačové sítě (1999/2000) otázky ke zkoušce z roku 2000, bodování
11. Programovací techniky (1999/2000,2000/2001) zkouškové otázky z roku 2000 a 2001, zdrojové programy v Céčku
12. Informační technologie (2000/2001) zkouškové otázky z roku 2001 (2 verze)
13. Zpracování textů na počítači (2000/2001) zkoušková písemka z letního semestru roku 2001 (7. 6.)
14. Informatika pro ekonomy pár příkladů ze zadání praktické zkoušky z tohoto předmětu
15. Obchodní podnikání (2001/2002) 2 varianty zápočtových testů, 2 komplexní příklady k procvičení
16. Teorie program. jazyků (2001/2002) 3 verze 2. průběžné písemky (Form. jazyky typu 2) i s částečnými možnými řešeními
17. Počítačové aplikace (2001/2002) úkoly, které jsme měli do cvičení z předmětu (stránka se styly a stránka s JavaScriptem a XML)
18. Inovace pro informatiky (2002/2003) referáty ze cvičení, odkazy na přednášky, odkaz na mou práci XML


Jít zpět index.htm Fotografie

Poslední aktualizace: 03.01.2003 14:36