Počitadlo času

Tento prográmek v JavaScriptu Vám umožní zjistit, kolik dní (měsíců, let) uplynulo od (zbývá do) určitého data nebo kolik dní (měsíců, let) je mezi dvěmi zadanými daty. Do kolonky rok zadávejte hodnoty 1900-2200. Nezadáte-li číslo z uvedeného rozsahu, případně zadáte-li nesmyslné datum - např. 31. 2. - objeví se chybové hlášení.

Chtěl(a) bych zjistit, kolik     uběhlo od (zbývá do) data  


Chtěl(a) bych zjistit, kolik     je mezi daty     a  

© 1999-2017 Jan Jakus

index.htm