Převody mezi jednotkami

Tato stránka Vám napomůže převést Vámi zadanou hodnotu v určitých jednotkách do jednotek jiných. Stačí pouze, když vždy do prvního políčka vložíte číselnou hodnotu, vyberete jednotky původní, jednotky nové a zmáčknete tlačítko "Převod".

Při psaní desetinných čísel používejte jako oddělovače tečku místo čárky.


1. Jednotky délky

Hodnota  odpovídá .
 

Vysvětlivky (platí pro všechny formuláře):  SI-V - vedl. soustava SI, UK (US) - anglosaské jednotky (Velká Británie, USA)


2. Jednotky plošného obsahu

Hodnota  odpovídá .
 


3. Jednotky objemu

Hodnota  odpovídá .
 


4. Jednotky hmotnosti

Hodnota  odpovídá .
 

© 1999-2004 Jan Jakus


index.htm