Nepravidelná slovesa

Celá tato stránka je věnována anglickým nepravidelným slovesům. Budete zde moci najít jejich seznam (samozřejmě i s českými překlady), rovněž Vám bude umožněno hledání slovesa podle jakékoholiv tvaru. Modernější verzi stránky vytvořenou pomocí jazyka PHP najdete zde.


1. Vypsání všech nepravidelných sloves

Chtěl(a) bych vypsat všechny
základní (nejdůležitější)
anglická nepravidelná slovesa.

2. Hledání


     

© 2000-2002 Jan Jakus

index.htm