Část 1. (Čeština...)

Otázka č. Vyznačte (vyberte) odpoveď
1.
2. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
3. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
4.
5. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
6. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
7. 1. 2. 3.
4. 5. 6.
8. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
9. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
10. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.

Část 2. (Humanitní vědy...)

Otázka č. Vyznačte (vyberte) odpoveď
1. nejstarší


nejmladší
2. 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
3.
4.
5. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
7. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
8. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
9. 1. 2. 3.
4. 5. 6.
10. 1. 2. 3.
4. 5. 6.

Část 3. (Přírodní vědy...)

Otázka č. Vyznačte (vyberte) odpoveď
1. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
2. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
3. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
4.
5. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
6. států
7. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
8. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
9. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
10. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.

Část 4. (Mat. a ekonomie...)

Při psaní čísel neoddělujte tisíce mezerami, u případných desetinných čísel (př. 1) používejte desetinnou tečku místo čárky (jak je naznačeno) a vůbec nezkoušejte jiné "vylomeniny", jinak Vám nebude započítána odpověď jako správná. Díky.

Otázka č. Vyznačte (vepište) odpoveď
1. l
2. mg
3. ks
4. 1. 2. 3. 4. 5.
5. ks
6. ks
7. Kč/100 km
8. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
9. 1. 2. 3.
4. 5. 6.
10.