Uspějete v příštím tisíciletí

Čeština jako schopnost číst, vnímat, chápat a formulovat (část 1/4)

Poslední slovo Ludvíka Vaculíka z Lidových novin:
Psal jsem tu před rokem o novém mostě přes Mži v Dobřichovicích; s poznámkou, že přejmenování té staré řeky na Berounku byla drzost jako přejmenovat Vltavu na Pražandu. Most si postavila obec a vybírá na něm od aut deset korun na den.
Šel jsem teď zas v horkém dopoledni přes něj, hledě na všecko, nač jsem stačil. Pod mostem ve stínu seděl rybář, měl do vody vystrčenu udici, ale co jsem nad ním stál, nic mu ani neťuklo. Jeho odevzdanost mě povzbudila.
Směrem proti proudu ležel na řece zpěněný jez, pod ním stálo po kolena ve vodě několik jezinek s mláďaty. Jez potřebuje opravu; komu patří jezy? Mám rád opravy: raději než novostavby, které mohou být nebezpečné, něčemu nepřátelské a sobecké jako hotel Four Seasons.
Proto jsem teď rád viděl, že se konečně opravuje zdejší zámek: po desetiletích dohadů, kdo by to měl platit. Řešení se našlo přirozené: zámek dostali zpátky křižovníci s červenou hvězdou, když dokázali, že jeho znárodnění bylo nezákonné. Věž je spravená, má zmrzlinově bílou barvu, což mě přivedlo na svěží myšlenku. V cukrárně obchodního domu měli zmrzlin asi šest, dal jsem si tu v barvě zámecké věže. Sedě chvilku, uvědomil jsem si originální půvab tohoto prostoru: nebyl zamořen žádnou tzv. hudbou. Jen ticho a zmrzlina.
Potom jsem pokračoval k cíli své chůze: na obecní úřad. Na poště jsem si koupil Lidové noviny. Nejprve jsem jako vy nahlédl, mám-li na zadní straně Poslední slovo. Bylo tam, a potěšilo mě, že není o politice. Došel jsem k domu, jenž tu má funkci radnice. Starosta mě přijal velice přívětivě, takže jsem mu nedokázal hned povědět o jedné závadě na mostě, a pak jsem na to zapomněl. Chtěl jsem vědět, kolik se za rok vybralo: jsou to dva milióny sto osmdesát tisíc. Obec míní těch vypůjčených deset miliónů splatit České spořitelně do čtyř let (...)

1. Prohlédněte si čtyři očíslované plánky. Mají znázorňovat, kudy šel Ludvík Vaculík. Textu však odpovídá pouze jediný z nich. Který to je?

2. Kterými z nabízených slov by se dal nahradit výraz zamořen ve větě "uvědomil jsem si originální půvab tohoto prostoru: nebyl zamořen žádnou tzv. hudbou"? Použitý "náhradník" musí i nadále vyjadřovat Vaculíkův postoj.

 1. zaplněn
 2. prosycen
 3. znehodnocen
 4. oživen
 5. promarněn
 6. zanedbán
 7. zaneřáděn
 8. zaneprázdněn

3. Slova starý a stařec jsou příbuzná. Které uvedené dvojice jsou rovněž tvořeny příbuznými slovy?

 1. hledět - pohlednice
 2. jez - jezinky
 3. zámek - zamčeno
 4. dohady - hadovitý
 5. radnice - zrádce
 6. úřad - zaneřádit
 7. nepřátelské - přítel
 8. noviny - obvinit

4. Na jednom místě "navnadil" pan Vaculík čtenáře zmínkou o něčem, co blíže nevysvětlil a co si nelze ani domyslet. Vysvětlení je totiž uvedeno až v závěrečné části fejetonu, kterou jsme vypustili. O co šlo?

 1. Kdo přejmenoval Berounku zpátky na Mži.
 2. Kdy obec postavila most přes Mži.
 3. Kde se v řece vzaly jezinky s mláďaty.
 4. Proč bylo znárodnění zámku nezákonné.
 5. Co je to "být zamořen tzv. hudbou".
 6. V čem spočívala závada na mostě.

5. Co autor v úryvku opravdu tvrdí?

 1. Církvi se má vrátit zabavený majetek.
 2. Po roce 1989 zámek rychle zchátral.
 3. Pražané drze říkají Vltavě Pražanda.
 4. Cizí hotely mohou být nebezpečné.
 5. Jezy jsou rozbité, protože nikomu nepatří.
 6. Pod mostem v Dobřichovicích nejsou ryby.
 7. V cukrárně měli jen šest porcí zmrzliny.
 8. Obci se asi nepodaří splatit dluh za most.

6. Které uvedené věty jsou bez pravopisných či gramatických chyb?

 1. Nevzpomněl jsem si, kolik mám ještě zplácet z půjčky na dům.
 2. Pobyli jsme tam hodinu, ale tu hudbu jsme prostě nestrávili.
 3. Ryby chycené ve špinavých vodách, mohou mít závadné maso.
 4. Ten, kdo zničil zámek by měl také zaplatit jeho rekonstrukci.
 5. Připomeň tátovi, aby nezapomněl pozvat manžele Vaculíkovy.
 6. Z věže zámku se nabýzí jedinečný pohled na hluboké údolí řeky.
 7. Na kolik stanovili dobřichovičtí mýtné na svojem novém mostě?
 8. Ptal jsem se, nač bysme měli dávat tolik peněz na opravu zámku.

7. Ve kterých případech vyplývá odpověď na dotaz opravdu z ukázky?

 1. Kdo přejmenoval řeku Mži na Berounku? Obec Dobřichovice.
 2. Proč rybář nic nechytil? Protože seděl pod mostem.
 3. Kdo provedl nezákonné znárodnění dobřichovického zámku? Byli to křižovníci.
 4. Kdo napsal Poslední slovo v novinách, které si L. Vaculík koupil? Vaculík sám.
 5. Co nebylo o politice? Zadní strana Lidových novin.
 6. Na co si obec vypůjčila deset miliónů? Na opravu jezu.

8. Dobré noviny dbají na to, aby zřetelně odlišily zpravodajství od komentářů. Které z následujících vět nemohou být součástí zpravodajství v dobrých novinách, protože obsahují názor a není zřejmé, že ho vyslovil někdo jiný než autor? Nezabývejte se tím, zda autor napsal pravdu.

 1. Ceny benzínu u čerpadel Benziny se zvýšily, a jak sdělil její mluvčí, asi ještě mírně vzrostou.
 2. Dvakrát soudně trestaný T. M. asi neměl čisté svědomí - jinak by se před policií neskrýval.
 3. Zlato z Nagana je historicky největším úspěchem českého hokeje, větším než zlato z Vídně.
 4. Na včerejší tiskové konferenci vyjádřil předseda strany své politování, že k incidentu došlo.
 5. Podle britské studie zvyšuje pobyt v zakouřeném prostředí riziko vzniku rakoviny plic o 25 %.
 6. Agronom tvrdí, že stačí pětihodinový mráz a většina letošní úrody meruněk a broskví zmrzne.
 7. Sprejerům bych rád připomněl, že o výtvarnou podobu města se mají starat profesionálové.
 8. Podle mne byl úspěšný proto, že jeho jednoduché písničky měly snadno zapamatovatelnou melodii.

9. Jak je možné dokončit následující větu, aby byla věcně správná a přitom nezněla neobratně?

Možnost, že se občan vnitrozemského státu ocitne sám na opuštěném ostrově, ...
 1. je zcela vyloučena.
 2. je značně osamocena.
 3. není příliš pravděpodobná.
 4. má malou naději na úspěch.
 5. se zdá být úplně nemožná.
 6. se dá téměř vyloučit.
 7. takřka nemůže nastat.
 8. je pokládána za nízkou.
 9. se těsně přibližuje 100 %.

10. Před časem se ve sdělovacích prostředcích diskutovalo o návrhu, aby stát omezil zákonem vysílání akčních filmů v televizi. Která z následujících tvrzení lze použít jako argumenty na podporu tohoto návrhu? Pozor! Nezáleží na to, zda s nimi souhlasíte, či nikoliv.

 1. Násilí je k vidění jak v akčních filmech, tak v televizním zpravodajství a v časopisech.
 2. Diváci akčních filmů po čase citově otupí a začnou považovat násilí za něco přirozeného.
 3. Ve Spojených státech, kde většina akčních filmů vzniká, je velmi vysoká kriminalita.
 4. Před listopadem 1989, kdy televize vysílala méně akčních filmů než dnes, byla u nás nižší kriminalita.
 5. I když hrdinové akčních filmů často bojují za dobrou věc, jejich metody lze využít k páchání zla.
 6. Rodiče by se měli samo postarat o to, aby jejich děti v televizi nesledovaly nevhodné akční filmy.
 7. Před listopadem 1989 vysílala naše televize místo akčních filmů sovětské válečné filmy plné násilí.
 8. Mládež obdivující hrdiny akčních filmů od nich často přejímá i násilné a agresivní chování.
 9. Brutální scény plné krve a násilí vyvolávají v mnohých mladých divácích odpor k agresivitě.

[Úvod do testu | 1. část otázek | 2. část otázek | 3. část otázek | 4. část otázek]

Na hlavní stránku