Uspějete v příštím tisíciletí

Přírodní vědy jako schopnost porozumět světu (část 3/4)

1. Každý ví, že vlk je blíže příbuzný psu než kočce. Nebo že slepice je blíže příbuzná kosovi než veverce. Která z následujících tvrzení o příbuznosti jsou také pravdivá?

 1. rys je blíže příbuzný lišce než kočce
 2. netopýr je blíže příbuzný lišaji smrtihlavovi než sově
 3. zmije je blíže příbuzná želvě než žížale
 4. úhoř je blíže příbuzný užovce než kaprovi
 5. velryba je blíže příbuzná jelenovi než tresce
 6. netopýr je blíže příbuzný sově než jezevci
 7. včela je blíže příbuzná cvrčkovi než pavoukovi
 8. člověk je blíže příbuzný chobotnici než žralokovi

2. Tomášova maminka byla u lékaře, který ji odebral žilní krev. Které údaje o Tomášově mamince a jejím zdravotním stavu lze z odebraného vzorku zjistit?

 1. zda má žloutenku
 2. zda má boreliózu
 3. její krevní tlak
 4. zda je těhotná
 5. zda je chudokrevná
 6. zda prodělala infarkt
 7. zda má obě ledviny
 8. zda má zánětlivé onemocnění
 9. zda má leukémii

3. Které části rostlin se používají v kuchyni?

 1. jako káva - semena kávovníku
 2. jako paprika - mleté listy papriky
 3. jako pepř - sušené plody pepřovníku
 4. jako kakao - mletá kůra kakaovníku
 5. jako skořice - kůra větviček skořicovníku
 6. jako křen - dužnatý stonek křenu
 7. jako hořčice - upravené listy a květy hořčice
 8. jako zázvor - pyl květů zázvoru

4. Na řece Vltavě je postaveno několik přehrad. Nejblíže k jejímu prameni leží přehrada Lipno. Od ní k přehradě Slapy teče Vltava ještě 238 kilometrů. Je nějaký rozdíl mezi nadmořskou výškou hladiny Vltavy na Lipně a na Slapech?

 1. Ne, protože hladina každé řeky je vždy vodorovná.
 2. Někdy ano, někdy ne - podle toho, jak jsou obě přehrady naplněny vodou.
 3. Ano - hladina Vltavy na Slapech je vždy výš než na Lipně.
 4. Ne, protože obě přehrady jsou přibližně stejně hluboké.
 5. Ano - hladina Vltavy na Lipně je vždycky výš než na Slapech.
 6. Ano, ale jen tehdy, když se po zimě bohaté na sníh zpozdí jarní tání.

5. Co je složeno z buněk (tj. co má buněčnou strukturu)?

 1. mozek gorily
 2. vaječná skořápka
 3. pavoučí síť
 4. včelí vosk
 5. list jabloně
 6. hadí jed
 7. přírodní hedvábí
 8. srdce gorily
 9. vepřový špek

6. Cestou na letní dovolenou u moře jsme postupně navštívili tato města: České Budějovice, Linec, Innsbruck, Curych, Milán, Turín, Monako, Marseille, Andorru la Vella, Valencii, Lisabon. V kolika cizích státech celkem leží tato města?

7. Které z následujících dvojic látek obsahují alespoň jeden shodný prvek?

 1. kuchyňská sůl - sádra
 2. vápenec - líh
 3. mramor - vápenec
 4. cukr - kuchyňská sůl
 5. mramor - sádra
 6. tuha - sádra
 7. líh - cukr
 8. diamant - zlato
 9. voda - líh

8. Mapka zobrazuje vrchy Smrk a Javor, jejich okolí a cestu, která je spojuje. Co z mapky vyplývá?

 1. Smrk má větší nadmořskou výšku než Javor.
 2. Javor leží na severozápad od Smrku.
 3. Nejnižší místo zobrazené na mapce leží níž než 300 m n. m.
 4. Cesta ze Smrku na Javor začíná prudkým klesáním.
 5. Javor leží východněji než Smrk.
 6. Javor je nejstrmější na své západní straně.
 7. Cesta ze Smrku na Javor končí pozvolným stoupáním.
 8. Nejvyšší místo zobrazené na mapce leží výš než 900 m n. m.

9. Elektrický vodič, jímž prochází proud, se zahřívá. Která zařízení jsou na tomto poznatku založena?

 1. transformátor
 2. žehlička
 3. dynamo
 4. elektromotor
 5. žárovka
 6. gramofon
 7. akumulátor
 8. pojistka

10. Která z následujících tvrzení jsou pravdivá?

 1. Sopky se nacházejí i pod mořskou hladinou.
 2. Podle Richterovy stupnice se posuzuje síla tropických bouří.
 3. Kontinenty se vůči sobě neustále pohybují.
 4. Mraky se tvoří pouze do výšky 2000 metrů.
 5. Všude na světě, s výjimkou rovníku, se v dubnu prodlužuje den a zkracuje noc.
 6. Z pohledu shora na severní pól se Země otáčí ve směru hodinových ručiček.
 7. Jaro nastává v Praze i v Sydney ve stejnou dobu, ale když je v Praze zima, je v Sydney léto.
 8. Alpské i himálajské ledovce se vůči skalnímu masívu pohybují.

[Úvod do testu | 1. část otázek | 2. část otázek | 3. část otázek | 4. část otázek]

Na hlavní stránku